Co-Operatief Zorg

Een goede start en veilig onderkomen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, soms ontstaan situaties waardoor kwetsbare jongeren niet meer terug kunnen vallen op hun systeem. Ieder kind heeft echter recht op een stabiele en zorgzame omgeving. Om deze reden biedt Co-operatief Zorg verscheidene zorgvarianten om jongeren met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking te ondersteunen. Bij zorggroep Co-operatief Zorg ligt de nadruk op luisteren naar de cliënt en samen doelen stellen om een vervullend leven te kunnen leiden binnen de maatschappij. Hierbij zijn de belangrijkste aandachtspunten de talenten en kwaliteiten die cliënten hebben, om hiermee de ondervonden beperkingen te ondervangen. Iedereen heeft recht op een volwaardige plaats in de samenleving, dat is het uitgangspunt van Co-operatief Zorg.

Op deze website vindt u alle informatie omtrent de verschillende zorgvarianten die onze organisatie aanbiedt.
Wij bieden ondersteuning bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Het liefst thuis en in de wijk, maar ook kunt u terecht op 1 van onze locaties.
De door ons aangeboden zorgvarianten zijn: begeleid wonen, kamertraining, werktraining, dagbesteding, ambulante begeleiding en crisisopvang.

Mocht u denken baat te hebben bij de zorg geboden door Co-operatief Zorg, kunt u zich aanmelden via de website. Onder het kopje Aanmelden vindt u het intakeformulier. Mocht u toch nog vragen hebben kunt u uiteraard ook eerst contact met ons opnemen. Onze gegevens vindt u onder het kopje contact.