Kamertraining

De kamertraining binnen de woongroepen van Co-operatief Zorg is gericht op jongeren die zelf al een zinvolle dagbesteding hebben (scholing of werk), maar nog niet in staat zijn om met ambulante begeleiding zelfstandig te wonen. Niet iedere jongere zet even gemakkelijk en uit eigen initiatief de stap naar volledige zelfstandigheid, hierom biedt de kamertraining een stabiele en veilige plaats met een intensief begeleidingsprogramma om hier samen naartoe te werken. Jongeren bepalen samen met professionele begeleiding de doelen die nodig zijn om te bewegen naar een grotere zelfredzaamheid. Over het algemeen zal het beoogde doel zijn, zelfstandig wonen met ambulante zorg. Tijdens de kamertraining wordt een programma gevolgd met individuele dagelijkse routine (IDR). Ook is er gedurende het gehele traject voor elke jongere een persoonlijk begeleider/psycholoog, hiermee wordt op vaste momenten besproken hoe het met de jongere zelf en zijn werkdoelen gaat. Deze begeleider onderhoudt, in overleg met jongere zelf, contacten met ouders, school/werk en verwijzende instanties.

Werktraining

In het Werk TrainingsCentrum (WTC) van Co-operatief Zorg volgen onze cliënten een traject waarin zij voorbereid worden op een reguliere, betaalde baan. De training beoogt vele aspecten die bij een arbeidsbetrekking komen kijken. Denk hierbij aan op tijd komen, een acceptabel werktempo bereiken, omgaan met feedback, aanpassen aan collega’s en orders aannemen. Tijdens onze werktraining zien we cliënten dikwijls mooie stappen vooruit maken, het gebeurd hierdoor geregeld dat zij na het traject een betaalde baan elders vinden! Wanneer uit functioneringsgesprekken blijkt dat zowel cliënt als begeleider denken dat een betaalde baan haalbaar en wenselijk is, kan tevens actieve hulp verleent worden bij het zoeken en verkrijgen van een baan.