Soms gaat de ontwikkeling van uw kind niet zoals verwacht. U weet dat er iets is, maar kunt er niet de vinger op leggen. Mogelijk kunnen wij u dan verder helpen. Met onderzoek, advies of behandeling. Wij hebben zelf expertise in huis, of kunnen doorverwijzen naar samenwerkingspartners. Voor kinderen met een hulpvraag zijn diverse vormen van jeugdhulp mogelijk, waaronder speltherapie, psychomotore therapie, EMDR of andere gedragsdeskundige therapievormen.

Gezinscoaching

Opvoeden is geen gemakkelijke taak. En zeker niet wanneer een kind speciale aandacht nodig heeft of u zelf nog niet in uw rol als opvoeder op uw gemak voelt. BuroFlo biedt ondersteuning aan gezinnen. Er wordt coaching, begeleiding en advies gegeven bij verschillende opvoedingsvraagstukken.

Onderwijs-Zorg Arrangement

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Wanneer kinderen het op het speciaal onderwijs niet meer redden en ongewild thuis komen te zitten, kan Iets Anders DOEN uitkomst bieden. DOEN staat voor DagOpvang Educatie en Netwerken en biedt educatie op maat in een gestructureerde dagopvangsetting. Er wordt gekeken naar individuele behoeften en mogelijkheden, zodat een passend arrangement kan worden samengesteld. Op deze manier blijven kinderen zich ontwikkelen en kansen en mogelijkheden behouden om later een passende vervolgplek te vinden in de maatschappij. DOEN is gevestigd in Wognum.
Logeren en opvang voor jeugdigen

De zorg voor een kind met een beperking is niet altijd gemakkelijk te combineren met werk of de zorg voor andere leden van het gezin. Voor ouders kan het daarom fijn zijn om de zorg te delen. Leekerweide biedt verschillende mogelijkheden voor opvang en logeren voor kinderen en jongeren of jongeren met eenzelfde belevingswereld als kinderen tussen 4 en 20 jaar. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Buitenschoolse opvang
Doordeweekse logeeropvang
Weekendopvang van vrijdagmiddag t/m zondagmiddag
Vakantieopvang
Opvang zonder logeren
Oefenen voor straks

Er zijn volop opvangmogelijkheden op onze locatie in Wognum. Maar u kunt ook kiezen voor logeren bij speciaal daarvoor gescreende logeergezinnen.

Meeleefgezinnen en Gezinshuizen

Het idee is dat kinderen dienen op te groeien bij hun eigen ouders. Soms is dat, om wat voor reden dan ook, al dan niet tijdelijk niet meer mogelijk. Als logeeropvang alleen niet voldoende uitkomst biedt, zijn meeleefgezinnen of gezinshuizen een optie. Een kind groeit dan op in een andere gezinssetting met professionele opvoeders. Wanneer het kind ten dele nog thuis woont is er sprake van een meeleefgezin. Wanneer het kind voor langere tijd voltijds in een ander professioneel huis woont, spreken we van een gezinshuis. Afhankelijk van het perspectief kan het kind na verloop van tijd weer (ten dele) thuis wonen.