De dagbesteding aangeboden door Co-operatief Zorg is zoveel mogelijk kleinschalig en maatschappelijk georiënteerd. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van aanwezige faciliteiten zoals de grote gezamenlijke keuken en de activiteitenruimte. Elke week wordt in ieder geval tijd besteed aan werken in de keuken. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan kennis van en het onderhouden van een gezonde levensstijl en voedingspatronen. Aansluitend aan dit thema is er ook mogelijkheid tot het beoefenen van sportieve activiteiten. Cliënten kunnen actief meedenken en meebeslissen over de invulling die wordt gegeven aan de dagbesteding, hierbij wordt aandacht besteed aan de achtergrond en mogelijkheden van elke individuele cliënt.