Soms kunnen de problemen thuis opeens hoog oplopen. In bepaalde situaties is het dan beter als een kind ergens anders tot rust kan komen. Voor dit soort crisissituaties, wanneer een jongere opeens tijdelijk met spoed uit huis geplaatst moet worden, verzorgt zorggroep Co-operatief Zorg tijdelijke crisisopvang. In het geval van een tijdelijke crisisopvang woont de jongere voor korte periode (maximaal 6 weken) in een van onze woongroepen.
In deze woongroep verblijft cliënt over een veilige omgeving, voorzien van een eigen kamer en 24-uurs begeleiding.
Tijdens het verblijf wordt onderzocht welke problematiek er speelt en welke mogelijkheden er zijn om deze problematiek op te lossen. Samen met betrokkenen wordt gekeken of de jongere weer terug kan gaan naar zijn of haar ouders of voogd. Mocht dit niet mogelijk blijken, wordt gezamenlijk gekeken naar een andere oplossing.