In de diverse woongroepen van Co-operatief Zorg, ook wel Skills, is ruimte voor het begeleid wonen van jongeren in de leeftijdscategorie van 14 tot en met 23 jaar.
De doelgroep betreft jongeren die wegens een licht verstandelijke en/of psychiatrische beperking niet meer thuis kunnen of mogen wonen.
Onze woongroepen zijn gelegen in de regio Alkmaar. Overdag hebben bewoners een zinvolle dagbesteding. Hierbij kan gedacht worden aan werk, dagbesteding of scholing, uiteraard afhankelijk van de specifieke behoeftes/competenties van de cliënt. Binnen de woongroep wordt tevens aandacht besteed aan het leren van praktische en sociale vaardigheden, bijvoorbeeld het huishuiden doen, omgaan met geld, leuke en gezonde invulling geven aan de vrije tijd. Insteek is de jongeren genoeg handvatten geven om binnen een bepaalde tijdsduur zelfstandig te kunnen wonen/werken. Waar nodig wordt ook gezorgd voor bemiddeling met derde partijen, zoals bijvoorbeeld het systeem van cliënt, psychologen en justitie. Bij deze beschermde woongroepen is er sprake van 24-uurs begeleiding op afroep beschikbaar, dit betekent dat er altijd een slaapwacht aanwezig is. ’s Avonds en ’s nachts zijn onze medewerkers altijd en direct beschikbaar.