In de Regio Alkmaar Bieden de ervaren experts van Zorggroep Co-operatief Zorg begeleiding bij jongeren thuis.
Deze ambulante begeleiding komt vooral neer op het ondersteunen van dagelijkse activiteiten op sociaal, praktisch en psychisch vlak. Cliënten kunnen onder andere ondersteuning krijgen bij het huishouden, boodschappen doen, en het bijhouden van de financiële administratie. Ook kan men bij ambulante begeleiding denken aan hulp bij het onderhouden van externe contacten, zoals huisarts, fysiotherapeut en/of psycholoog.
De ambulante begeleiding is daar voor jongeren die weliswaar zelfstandig kunnen wonen, maar nog wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Om deze reden werken de ambulante begeleiders van Co-operatief Zorg samen met de jongeren aan de punten die nog aandacht wensen. Hoe de begeleiding eruit ziet en hoe vaak er ondersteuning is hangt dus ook af van de persoonlijke hulpvraag van cliënt, dit kan eens per maand zijn, of zelfs dagelijks.